AB Turism - Termeni si conditii

AB Turism Termeni si conditii


Drepturile si obligatiile Agentiei


1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
   a. să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv      b. serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
   c. să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

4. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
   a. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
   b. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).
   c. în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 5 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:
   a. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
   b. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
   c. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

6. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica sau anula programul turistic in imprejurari datorate cazurilor de forta majora: calamitati naturale, greve, razboaie, intarziere in traficul aerian sau anulari ale anumitor curse aeriene, inchiderea temporara a traficului rutier, feroviar sau aerian. Schimbarile si modificarile anumitor servicii ale agentiei fata de continutul initial, in anumite conditii speciale sunt admisibile. Este vorba in special de schimbarile de genul trasnportului aerian, companiei aeriene, tipului de avion sau orarului de zbor.De asemenea, agentia nu raspunde de anumite intarzieri si atentioneaza ca aparitia lor este posibila din motive tehnice, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, din cauza supraincarcarii coridoarelor de zbor. Turistul trebuie sa ia in considerare posibilitatea unor intarzieri in momentul planificarii concediilor, intalnirilor comerciale, etc.In cazul intarzierilor, turistul nu are dreptul sa renunte la contractul incheiat. Daca va fi nevoie, din cauza supraaglomerarii hotelului, turistul va fi cazat in alt hotel de aceeasi categorie, excluzandu-se alte pretentii. In astfel de situatii, agentia nu poate fi raspunzatoare si in consecinta nu i se pot pretinde daune sau penalizari, nici rambursarea contravalorii excursiei daca aceasta a fost efectuata.De asemenea trebuie tinut cont si de faptul ca prima si ultima zi a excursiilor sunt stabilite pentru transport si nu pentru concediul propriu-zis, zborul putand fi la plecare seara, iar la intoarcere inainte de masa.


Drepturile si obligatiile turistului

1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4. 1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
    a. rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
    b. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4. 2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
    a. să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
    b. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4. 3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
    a. anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
    b. anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
    c. anularea s-a făcut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. 
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.


Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
   - de la data semnarii contractului, pana la 30 zile inainte de inceperea sejurului, se retine 10 % din valoarea totala a excursiei ;
   - intre 30 zile si 25 zile inainte de data inceperii sejurului, se retine 30% din valoarea totala a excursiei;
   - intre 24 zile si 15 zile inainte de data inceperii sejurului, se retine 60% din valoarea totala a excursiei;
   - penalizare 100% din valoarea totala a excursiei, daca :
       * renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile inainte de plecare ;
       * pentru neprezentarea la programul excursiei sau intarziere
       * daca turistul nu este lasat sa treaca la una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care nu sunt legate exclusiv de persoana sa, sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei ;
       * daca turistul prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita excursia in termenele stabilite.

    Rezilierea contractului de catre turist, in acest caz, se va face in scris, la sediul agentiei, data la care se inregistreaza aceasta cerere fiind cea de unde sa calculeaza penalizarile de mai sus. Se vor lua in calcul toate zilele saptamanii.

2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.


Asigurări

1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la  ASTRA SA Societatea de Asigurare si Reasigurare din localitatea Bucuresti, str. Puskin, nr. 10, telefon 2110200, 2110333, 2116531, fax 2305248.

2. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.
Abonare la Newsletter-ul Ab Turism Primesti pe e-mail cele mai noi oferte turistice

Vacante in TurciaOferte AditionaleCazare - Turism Individual

Urmareste-ne pe Facebook si stai connectat cu cele mai bune oferte de turism.


Despre magazinele online

Agentie de Turism cu un colectiv tanar, rabdator si profesionist care isi doreste sa faca din fiecare client un partener pe termen lung!

Agentia de Turism AB TURISM va pune la dispozitie cele mai bune oferte de Cazare in Hoteluri din Viena, Barcelona, Portugalia, Egipt, Bulgaria, Grecia, Italia, Tunisia, Cipru, Croatia, Turcia, Spania sau chiar pe litoralul romanesc.

Un alt serviciu de baza oferit de agentia noastra de turism este reprezentat de Charterele de vara spre destinatii ca Grecia-Corfu, Ibiza, Antalya, Spania-Coasta del Sol, Coasta de Azur, Egipt sau Cipru.

Punem intotdeauna pe primul loc clientul si credem cu tarie ca dupa ce o sa colaborati cu noi o data, o sa devenim agentia dumneavoastra preferata de Turism!

AbTurism.ro ©2008 Toate drepturile rezervate.